LED armaturen voor agrarische - en industrie toepassingen

Led Armaturen voor natte en vuile omgevingen


Valk-Agro LED Armaturen (Agro's)


Eigen ontwikkelde en geproduceerde LED armaturen voor gebruik in natte en vuile ruimtes zoals:
- Agrarisch (varkens - & kippehokken, koeieschuren)
- Industrie (natte, vuile en smerige ruimtes)

Varkenshouderij

Koeien / Mestkalveren

Website door Buro TARGET